14.3 C
Starachowice
czwartek, 13/05/2021
Strona główna Aktualności Konkurs na dyrektora ośrodka sportu i rekreacji

Konkurs na dyrektora ośrodka sportu i rekreacji

Gmina Starachowice poszukuje nowego gospodarza miejskiej infrastruktury sportowej. Od kandydatów przystępujących do konkursu oczekujemy ciekawej i twórczej koncepcji dotyczącej funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim do 7 września.

Osoba przystępująca do konkursu musi zaprezentować swoje pomysły na zagospodarowanie miejskiej infrastruktury sportowej. Poszukujemy osoby kreatywnej, pomysłowej i oczywiście lubiącej sport.

Do zadań nowego dyrektora należeć będzie gospodarowanie infrastrukturą sportową w mieście, w której skład wchodzą: kąpielisko Piachy, przeznaczone do rewitalizacji kąpielisko Lubianka, kompleks rekreacyjno-sportowy ul. Pustowójtówny, Kryta Pływalnia i odkryte baseny letnie przy ulicy Szkolnej, Miejska Hala Sportowa, Stadion Miejski, siłownie plenerowe, place zabaw, street workout parki.

Zakres obowiązków nowego szefa ośrodka to również: kierowanie statutową działalnością MOSiR oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz, zarządzanie zasobami ludzkimi w MOSiR, prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Starachowice w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, wydawanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji w zakresie bieżącej działalności MOSiR, współpraca z klubami sportowymi miasta, instytucjami oświatowymi, oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi i zawodowymi, przy organizacji zawodów i zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz monitorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. Wymagania konieczne (obligatoryjne):

  – wykształcenie wyższe. Preferowane kierunki studiów: ekonomia, zarządzanie, administracja.

  – posiadanie obywatelstwa polskiego,

  – pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat stażu pracy

  – biegła znajomość oprogramowania komputerowego stosowanego w pracy biurowej,

  – znajomość uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009 r. – Strategia rozwoju sportu w Starachowicach w latach 2009-2015 i na lata następne.

  – przedstawienie (w formie pisemnej) koncepcji funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach (2 strony A4, czcionka Times New Roman 12 punktów, z 1,5-wierszowym odstępem między wierszami).

  – znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawa o samorządzie gminnym , ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa prawo wodne (zagadnienia związane z kąpieliskami wodnymi).

 2. Wymagania dodatkowe (pożądane):

  – doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

  – doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym,

  – poczucie odpowiedzialności za pracę i staranność w jej wykonywaniu,

  – wysoka kultura osobista,

  – komunikatywność i odporność na stres.

  Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne skarbowe,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • pisemna koncepcja funkcjonowania MOSiR. W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Urząd Miejski w Starachowicach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych znajduje się na stronie internetowej www.starachowice.eu/rodo Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby rekrutacji określonej w niniejszym ogłoszeniu do czasu jej zakończenia.

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach” w terminie do dnia 07 września 2020 r. w godz. urzędowania tj. do 15.30

a) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Mieszkańców

b) przesyłką pocztową – decyduje data wpływu.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce: Tablica ogłoszeń – Nabór na wolne stanowiska urzędnicze.

Poprzedni artykułDziękowali za plony 
Następny artykułCyfrowy rozwój II Liceum
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Koronawirus

0
Dodaj komentarzx
()
x