0.7 C
Starachowice
piątek, 22/01/2021
Strona główna Aktualności Prezydentem się bywa, a człowiekiem się jest!

Prezydentem się bywa, a człowiekiem się jest!

Prezydent Starachowic Marek Materek w środę (21 października) podsumował minione 2 lata drugiej kadencji. Z powodu sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących rygorów sanitarnych, spotkanie podsumowujące odbyło się w systemie online za pośrednictwem portalu społecznościowego. Relacja z konferencji dostępna jest na stronie Telewizji RATUSZ Urzędu Miejskiego.

– Szanowni Państwo, 17 777 głosów oddaliście na mnie w wyborach, które odbyły się równo dwa lata temu. Za każdy z nich, raz jeszcze serdecznie dziękuję! 21 października 2018 roku odbyły się wybory samorządowe. 84,42% głosów oddano na mnie. Był to drugi z najlepszych wyników w Polsce wśród prezydentów miast. Pod koniec poprzedniej kadencji byłem mocno zmęczony, zniecierpliwiony i średnio zadowolony. Wiedziałem, że udało nam się pozyskać bardzo dużo środków zewnętrznych, ale ciągle tkwiliśmy na etapie wykonywania dokumentacji technicznych czy regulowaniu spraw własnościowych. Humor poprawiały mi wizyty w szkołach i przedszkolach, które przeszły kompleksowe termomodernizacje, przy których wykonaliśmy zewnętrzne obiekty sportowe i wizyty na ulicach, które udało się wybudować czy wyremontować. Obniżone wynagrodzenie i ciągłe odpowiadanie na ataki kierowane pod moim adresem i adresem moich współpracowników wydawały się słabą perspektywą na przyszłość. 21 października poznałem wynik wyborów i dowiedziałem się, ilu jest ludzi, którzy wspierają to, co robię. To była dla mnie ogromna satysfakcja, ale jeszcze większe zobowiązanie do solidnej pracy przez kolejne lata. Dziękuję za wsparcie i siłę, jaką dajecie mi przez to każdego dnia!

Początek kadencji rozpoczął się bardzo dobrze. Następnego dnia po wyborach przekazałem mieszkańcom ulicy Marii Skłodowskiej Curie dobre informacje, o tym że udało nam się pozyskać środki na jej remont. Rzutem na taśmę na koniec 2018 roku udało nam się rozliczyć środki pozyskane na remont Alei Świętego Jana Pawła II, ulicy Kościelnej, Granicznej czy ulicy Wierzbowej. Dzięki pozyskanym środkom rządowym udało nam się także wyremontować: jaz na zbiorniku wodnym Lubianka, który gmina przejęła w tej kadencji od Starosty Starachowickiego. Wyremontowaliśmy ulice: Na Szlakowisku, Żytnią, Stromą, Dolną, Fryderyka Lempe, Krańcową, odcinek ul. Podlesie. Ze środków własnych gmina zakończyła wykonanie przedłużenia ul. Słonecznej od ul. Kościelnej do ul. Górnej, przebudowę ulic Staropolskiej, Spadowej, Na Stoku, odcinka ul. Słowackiego.

Trwają prace związane z budową nowej drogi tzw. Nowej Moniuszki, która pomoże nam lepiej skomunikować południową część Starachowic. Szykujemy także na przyszłość budowę rond u zbiegu ulic Moniuszki i Nowowiejskiej a także u zbiegu Kieleckiej – Moniuszki i Radomskiej.

Przy podsumowaniu dwóch lat nowej kadencji nie sposób ominąć najważniejszych zadań drogowych, które są lub będą realizowane przez partnerów Starachowic. Szybkie połączenie Starachowic ze Skarżyskiem Kamienną, czyli budowa obwodnicy Wąchocka – w GDDKiA otwarto oferty w przetargu na wybór wykonawcy prac. Obwodnica powinna być oddana do użytku na przełomie lat 2023-2024. Obwodnica Północno Zachodnia Starachowic od Wąchocka estakadą nad torami kolejowymi i rzeką Kamienną, do wyjazdu z miasta w okolicach Elaboracji – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich czeka na wydanie decyzji pozwalającej na realizację inwestycji. Pozyskano na ten cel środki z rządowego programu Mosty dla Regionów. Obwodnica Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42 – znaleźliśmy się na krótkiej liście 4 obwodnic w regionie w ramach programu 100 obwodnic. Obecnie trwa wybór firmy, która wykona dokumentację techniczną i uzyska niezbędne zezwolenia na budowę obwodnicy Starachowic. GDDKiA wybierze wariant, którędy ostatecznie będzie przebiegać obwodnica. Wiadukt w Dolnych Starachowicach – Powiat Starachowicki wybrał wykonawcę dokumentacji technicznej, która jest niezbędna do aplikowania o środki na budowę i później realizację prac. Gmina Starachowice finansowo wesprze Powiat w realizacji tego zadania. W bardzo optymistycznym wariancie budowa mogłaby zacząć się w 2023 roku.

Sukcesem okazała się operacja, jaką wykonaliśmy przy kompleksowej termomodernizacji budynków szkół i przedszkoli. Zaryzykowaliśmy. By zrealizować prace zaciągnęliśmy w poprzedniej kadencji kredyt na sfinansowanie inwestycji, zwróciliśmy 13 mln dofinansowania i zawnioskowaliśmy o ponad 20 mln zł. Udało się! Pozyskaliśmy wyższe środki i spłaciliśmy kredyt. Zakończyliśmy realizację zadań dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu – budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i modernizację Centrum Strzelectwa Sportowego „Świt”.

Aplikujemy nieustannie o środki na budowę zaplecza sportowego przy Stadionie Miejskim. Z własnych środków zakupiliśmy kilkaset nowych siedzisk, zakupiliśmy nową spikerkę, ławki rezerwowych, odnawiamy kasy biletowe i płot stadionowy. Szkoła Podstawowa nr 2 na osiedlu Michałów zyskała nowy kompleks sportowy. Na ten cel pozyskaliśmy środki europejskie z RPO Województwa Świętokrzyskiego.

Wykonaliśmy zagospodarowanie pięciu skwerów zieleni miejskiej. Nowe oblicze zyskały między innymi: skwer na Wiadukcie, skwer Zgrupowania AK „Szaracy” przy SP 9 czy skwer „Pracowników Zakładów Starachowickich” znajdujący się między ul. 1 Maja a Parkiem Kultury. Na ten cel pozyskaliśmy 85% dofinansowanie ze środków europejskich za pośrednictwem NFOŚiGW.

Kończymy realizację projektu „Zagospodarowanie Parku Miejskiego”, który ma dwa źródła finansowania ze środków europejskich, jakie pozyskaliśmy na ten cel. Budujemy trzy nowe budynki wielorodzinne przy ul. Marszałka Piłsudskiego. Znajdzie się tam 60 mieszkań na wynajem. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Szykujemy realizację kolejnych projektów mieszkaniowych. Wykonaliśmy kilka nowych Otwartych Stref Aktywności. Między innymi przy ulicach Na Szlakowisku, Zachodniej, Sadowej, przy Szkole Podstawowej nr 11.

Rozpoczęliśmy proces rewitalizacji Kolonii Robotniczej na osiedlu Wzgórze. Trwa przebudowa jednego budynku wielorodzinnego i budowa świetlicy środowiskowej z mieszkaniami chronionymi dla ofiar przemocy domowej i usamodzielniających się podopiecznych pieczy zastępczej. Szykujemy kolejne budynki do kompleksowego remontu.

Trwają prace adaptacyjne w budynku przy ul. Radomskiej, gdzie będzie mieściła się miejska noclegownia. Rozpoczęliśmy realizację programu doświetlania przejść dla pieszych na ternie miasta.

W tym roku zrealizowane zostaną prace przy doświetleniu 5 przejść dla pieszych. W ramach programu doświetlimy 40 przejść dla pieszych. Eko Starachowice. Staram się, by Starachowice były miastem przyjaznym środowisku naturalnemu.

Zakupiliśmy pierwszy w regionie butelkomat, serce do którego w ramach akcji charytatywnych zbieramy nakrętki, ustawiliśmy czerwone pojemniki na elektro śmieci. Zaczęła działać miejska pasieka. Do walki z komarami używamy jerzyków, dla których kupiliśmy budki lęgowe.

Budowa mikro instalacji OZE, Gmina zawarła umowy z wykonawcami montażu pomp ciepła i solarów. W najbliższych dniach zostanie podpisana także umowa z firmą, która zajmie się montażem fotowoltaiki. W projekcie uczestniczą 223 gospodarstwa z terenu Starachowic i Mirca. Projekt ma bardzo duże opóźnienie wynikające po pierwsze z rezygnacji części uczestników na pierwszym etapie, a następnie z trudnościami przy wyborze wykonawców.

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Lubianka – w październiku otworzymy oferty w drugim przetargu na wybór wykonawcy prac. Zadanie realizowane jest dzięki środkom pozyskanym z dwóch źródeł: regionalnego RPO, jak również rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Oczyszczenie dna zbiornika Pasternik i zagospodarowanie otoczenia – ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy I etapu prac związanych z oczyszczeniem zbiornika. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich.

Zagospodarowanie otoczenia budynku Parku Kultury – ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy prac. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne – mamy otwarte oferty w przetargu na wybór wykonawcy. Czekamy na możliwość podpisania umowy z firmą, która wykona prace.

O co się staramy? Wymienię tylko dwa najważniejsze projekty z wielu. Gmina stara się o pozyskanie ok 30 mln zł ze środków rządowych w ramach Programu Inwestycji Lokalnych. Środki te pozwoliłby zabezpieczyć wkład własny do ogromnego projektu dotyczącego zrównoważonego transportu miejskiego.

Uczestniczymy także w programie Rozwój Lokalny, który jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Maksymalnie można w ramach tego programu pozyskać do 40 mln zł. W ramach tego projektu chcielibyśmy sfinansować między innymi powstanie Eko Szkoły na bazie SP 11 i przebudowę zabytkowego budynku Pałacyku.

Dziękuję za współpracę lokalnym firmom, dzięki niej możemy organizować wiele wydarzeń kulturalnych, społecznych, masowych. Dzień Dziecka, Sobótki, Starachowicka Gala Disco Polo, Dni Starachowic, Międzynarodowe Dni Muzyki Kameralnej i Organowej, Starachowicki Jarmark Bożonarodzeniowy, Street Food Festiwal, Kino Plenerowe, MANia Biegania, Starachowicka Strzała i wiele wiele innych.

Dzięki dobrej i zgodnej współpracy z Powiatem Starachowickim zrealizowaliśmy kilka wspólnych przedsięwzięć. Na osiedlu Południe zaczęła działać pierwsza szkoła średnia – III Liceum Ogólnokształcące zyskało nową siedzibę. Dzięki połączeniu Młodzieżowego Domu Kultury i Starachowickiego Centrum Kultury powstał Park Kultury. Gmina przejęła od powiatu tereny na których leży jaz wodny na zbiorniku wodnym Lubianka, dzięki czemu wykonany został jego remont.

Rok do roku realizujemy wspólnie z Mieszkańcami mikro inwestycje w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych i programu Starachowickie Podwórka. Realizujemy także projekty wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Najważniejszymi inwestycjami, które są lub będą realizowane przez miejskie spółki są: PWiK: modernizacja oczyszczali ścieków przy ul. Bocznej. Po realizacji tego przedsięwzięcia w dużej mierze powinny zniknąć problemy z odorem.

ZEC: budowa Instalacji Odzysku Energii, która pozwoli zapanować nad nieustannie rosnącymi cenami za ciepło wynikającymi ze wzrostu opłat za emisję dwutlenku węgla (mamy dwie kotłownie węglowe).
STBS: realizacja Starachowickiego Programu Mieszkaniowego.

Kadencja, która trwa jest według starszych kolegów samorządowców najtrudniejszą w historii polskiego samorządu. Ograniczone zostały przychody a jednocześnie obligatoryjnie wzrosły wydatki, przez co ciężko jest konstruować budżety na kolejne lata.
Wszystko to było powodem, że i w naszej gminie nie byliśmy w stanie uniknąć podjęcia trudnych i niepopularnych decyzji. Dzięki tym zmianom, a także programowi oszczędnościowemu, który wdrożyliśmy zapanowaliśmy nad miejskimi finansami. Mimo skokowego wzrostu wydatków inwestycyjnych w ostatnich latach, Starachowice mają obecnie niższy poziom zadłużenia niż na koniec 2014 roku, gdy obejmowałem funkcję prezydenta miasta.

Według rankingu czasopisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” Starachowice zajęły drugie miejsce w kategorii miast powiatowych w regionie pod względem wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2017-2019. Według rankingu wykorzystania środków unijnych w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2014-2019 przygotowanego przez czasopismo „Wspólnota” Starachowice zajęły pierwszą lokatę w ramach Trójmiasta nad Kamienną.

Prezydentem się bywa, a człowiekiem się jest. Praca na stanowisku prezydenta miasta jest pewnym wycinkiem życia. Staram się pracować dla Państwa najlepiej jak tylko potrafię. Dziennie podejmuję dziesiątki decyzji w różnych sprawach. Zdarzają się przy tym błędy i potknięcia. Za to przepraszam. Proszę o zaufanie, cierpliwość i wyrozumiałość. Wszystko od ludzi się zaczyna i na ludziach kończy. Mam przyjemność kierować świetnym zespołem. Zespołem złożonym z pracowników urzędu miejskiego, miejskich jednostek i spółek. Dziękuję Wam za codzienne zaangażowanie na rzecz Starachowic. Bez Waszego wsparcia i pracy nie byłoby zmian, jakich w naszym mieście dokonujemy. Starachowice nie mogłyby się rozwijać, gdyby nie zaangażowanie wielu Mieszkańców, którym zależy na dobru naszego miasta. Dziękuję za to! Wspólnie dalej zmieniajmy Starachowice na lepsze miejsce do życia.

Z wyrazami szacunku,
Marek Materek Prezydent Miasta

/Informator Miejski/

 

 

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Koronawirus

0
Dodaj komentarzx
()
x