10.3 C
Starachowice
czwartek, 13/05/2021
Strona główna Aktualności Sprawdź, czy Twoja reklama jest zgodna z „uchwałą krajobrazową”?

Sprawdź, czy Twoja reklama jest zgodna z „uchwałą krajobrazową”?

Gmina Starachowice od 2021 roku będzie egzekwować zapisy uchwały porządkującej miejską przestrzeń. Okres dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych, zgodnie z zapisami uchwały, określony został na 12 miesięcy od daty jej wejścia w życie, tj. do 6 stycznia 2021 roku. Po nowym roku miasto będzie weryfikować zastosowanie przepisów w praktyce.

Na początku 2020 r. weszła w życie Uchwała Nr XV/13/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, potocznie zwanej uchwałą krajobrazową lub uchwałą reklamową. Uchwała ma na celu uporządkowanie przestrzeni miejskiej oraz poprawę wizerunku miasta

– Mając na względzie poprawę estetyki miasta prosiliśmy właścicieli nieruchomości, na których zainstalowane były tablice i urządzenia reklamowe o dostosowanie ich do zapisów uchwały, bądź ich usunięcie – mówi Prezydent Miasta Marek Materek. – Zależy nam, aby reklamy, które są mocno zniszczone i przestały spełniać swoją funkcję zniknęły z terenu miasta, a te które będą się pojawiać zostały umieszczone w miejscach do tego przeznaczonych, były estetyczne, wykonane z materiałów trwałych i zgodnie z wymogami określonymi w projekcie uchwały. Dotychczas kwestia ta nie była uregulowana w naszym mieście. Przestrzeń publiczna jest szpecona przez reklamy nieestetyczne, niedostosowane gabarytami do otoczenia, stylu i kolorystyki budynków. Są one nacechowane przypadkowością, brakiem estetyki i niejasnością. Wszystko to skutkuje chaosem i niską jakością przestrzeni miejskiej. Uchwała ta jest realnym narzędziem do kształtowania estetyki przestrzeni publicznej oraz wpłynie na wizerunek miasta. Przyjęte przez Radę Miejską przepisy określają dodatkowo gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Co mówi prawo lokalne? Zgodnie z uchwałą miasto podzielone zostało na dwie strefy:

strefę A, w której znajdują się: Rynek wraz z przyległymi ulicami, Szlakowisko i Park Miejski, teren wokół zbiorników wodnych „Lubianka” i „Pasternik”, tereny Wielkiego Pieca, tereny centrum, położone między al. Armii Krajowej a ul. Staszica;

oraz strefę B – pozostałą część miasta.

Na terenie strefy A zabrania się stosowania tablic i urządzeń reklamowych za wyjątkiem stojaków typu „menu” bądź typu „potykacze” (tzw. koziołki reklamowe) w czasie otwarcia lokalu. Zakazuje się również reklam w formie banerów na budynkach i umieszczania reklam na ogrodzeniach. Natomiast zezwala się na umieszczanie szyldów, a więc tablic i urządzeń reklamowych informujących o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują. Mogą być one umieszczane na budynku równolegle bądź prostopadle do ściany frontowej.

W strefie B zakazuje się umieszczenia reklam na m.in.: ogrodzeniach, terenach cmentarzy, mostach i wiaduktach, drzewach i w zasięgu ich koron, budowlach infrastruktury technicznej, takich jak latarnie czy słupy.

W uchwale określono szczegółowe zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami, zarówno jako obiektów wolnostojących, jak również na budynkach.

Ze szczegółowymi zapisami uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.bip.um.starachowice.pl, zakładka Architektura i Planowanie Przestrzenne -> Zagospodarowanie przestrzenne -> Uchwała reklamowa.

Wysokość kar i sposób ich naliczania określają dwie ustawy tj: Ustawa o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym oraz Ustawa o opłatach i podatkach lokalnych.

/Informator Miejski/

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Koronawirus

0
Dodaj komentarzx
()
x