7.4 C
Starachowice
czwartek, 4/03/2021
Strona główna Aktualności W życie wchodzi tzw. uchwała krajobrazowa. Jakie kary grożą za niedostosowanie reklam i...

W życie wchodzi tzw. uchwała krajobrazowa. Jakie kary grożą za niedostosowanie reklam i szyldów do przepisów?  

6 stycznia 2021 roku minie okres dostosowania tablic i urządzeń reklamowych do starachowickiej uchwały krajobrazowej. Reklamy mają zniknąć m.in. z ogrodzeń, mostów i wiaduktów, a w części miasta możliwe będzie wyłącznie reklamowanie działalności w formie szyldów. Po tej dacie, miasto będzie weryfikować zastosowanie przepisów w praktyce i egzekwować zapisy uchwały porządkującej miejską przestrzeń. 

Okres dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych, zgodnie z zapisami uchwały, określony został na 12 miesięcy. Zapytaliśmy w Urzędzie Miejskim w Starachowicach m.in. o to,  w jakiej wysokości zostaną nałożone kary, od kiedy zaczną być nakładane oraz czy będzie powołane gremium, które będzie sprawdzało przestrzeganie zapisów uchwały?

– Właściciele terenów i obiektów, na których będą zlokalizowane reklamy, które nie spełniają wymogów tzw. uchwały reklamowej otrzymają wezwania do ich usunięcia. Jeżeli w wyznaczonym terminie reklamy nie zostaną usunięte, niestety magistrat będzie zmuszony naliczyć określone w ustawie kary finansowe – informuje Iwona Tamiołło, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach. – Wysokość i sposób naliczania kar definiują dwie ustawy tj: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – dodaje pani rzecznik.

W ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czytamy m.in. że karę pieniężną w drodze decyzji wymierza wójt, burmistrz czy prezydent miasta (…) od dnia, w którym organ wszczął postępowanie w sprawie, do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów, albo usunięcia tablicy lub urządzenia. (…) Wysokość kary pieniężnej ustala się jako iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotności uchwalonej przez radę gminy stawki części zmiennej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 17a opłata reklamowa ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), powiększony o 40-krotność uchwalonej przez radę gminy stawki części stałej tej opłaty, za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisami, o których mowa w ust. 1. Natomiast, jeżeli rada gminy nie określiła wysokości stawek opłaty reklamowej, o których mowa w ust. 1, wysokość kary pieniężnej ustala się jako iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotności maksymalnej stawki części zmiennej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 19 stawki opłat lokalnych, zasady ich poboru i płatności pkt 1 lit. h ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, powiększony o 40-krotność maksymalnej stawki części stałej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 19 stawki opłat lokalnych, zasady ich poboru i płatności pkt 1 lit. g tej ustawy, za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisami, o których mowa w ust. 1. Kara pieniężna stanowi dochód gminy.

Rada Miejska w Starachowicach nie określiła wysokości stawek części zmiennej i stałej opłaty reklamowej, dlatego podstawą do naliczenia kar będą stawki zawarte w art. 19 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli: stawka części stałej opłaty reklamowej 2,59 zł dziennie i stawka części zmiennej opłaty reklamowej 0,23 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

– Apelujemy do właścicieli nieruchomości na których zlokalizowane są urządzenia reklamowe o zapoznanie się z treścią uchwały reklamowej oraz, w razie konieczności, dostosowanie ich do jej zapisów . Z treścią uchwały można zapoznać się m.in. poprzez Biuletyn Informacji Publicznej UM Starachowice w zakładce Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne – Uchwała reklamowa. Do dyspozycji mieszkańców są pracownicy referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego pod nr tel: 41 273 82 15 lub mailowo na adres: urbanistyka@starachowice.eu – dodaje rzecznik starachowickiego magistratu.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Koronawirus

Koronawirus: 381 nowych zakażeń w Świętokrzyskiem

Ministerstwo Zdrowia w czwartkowym (4 marca) komunikacie poinformowało o 15 250 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 289 osób (58 osób zmarło z powodu...
0
Dodaj komentarzx
()
x