4.4 C
Starachowice
wtorek, 2/03/2021
Strona główna Aktualności Nabór do komisji konkursowej

Nabór do komisji konkursowej

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek ogłasza nabór na członka Komisji Konkursowej oceniającej oferty w ogłoszonym w dniu 13 stycznia otwartym konkursie ofert. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 28 stycznia 2021 roku.

Mając na uwadze zapisy art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378), Prezydent Miasta Starachowice ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Starachowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia. Zgłaszane projekty dotyczą zakresów: kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać wyłącznie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kandydat na członka Komisji Konkursowej powinien:

– posiadać wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych wskazanych w ogłoszeniu,

– nie może reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378) uczestniczących w konkursie ogłoszonym w dniu 13 stycznia 2021 r., którego oferty podlegać będą ocenie.

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym formularzu zawierającym:

1) zgodę kandydata na udział w pracach Komisji Konkursowej;

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

3) klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Kandydatów należy zgłaszać do dnia 28 stycznia 2021 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Wypełniony formularz (zał. nr 1) należy kierować do Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta składając go w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

z dopiskiem „Kandydat do Komisji Konkursowej”.

Spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych na członków Komisji Konkursowej Prezydent Miasta Starachowice powoła nie więcej niż trzy osoby odrębnym Zarządzeniem. Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pod nr tel. (041) 273-83-18.

/Informator Miejski – komunikat/

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Koronawirus

0
Dodaj komentarzx
()
x