4.4 C
Starachowice
wtorek, 2/03/2021
Strona główna Aktualności Gmina unieważniła przetarg na oczyszczanie zbiornika Pasternik

Gmina unieważniła przetarg na oczyszczanie zbiornika Pasternik

Gmina Starachowice, w październiku ubiegłego roku ogłosiła przetarg na „Oczyszczanie zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach”. 

Przedmiotem zamówienia było: „Oczyszczanie zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach”, w celu przywrócenia walorów naturalnych i funkcji rekreacyjnej zbiornika.

W odpowiedzi na zamówienie, do starachowickiego magistratu wpłynęły trzy oferty: CONTROL PROCESS SILESIA Sp. z o.o., Katowice (20.637.994,54 zł); EFB Partner Jerzy Kruczyński, Serock (19.619.100,00 zł) oraz Konsorcjum firm: Lider – ANW Sp. z o.o., Goczałkowice Zdrój, Partner – ACS Poland Sp.z o.o., Warszawa (13.591.500,00 zł.).

Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 14.516.779,80 zł brutto.

W czwartek (14 stycznia br.) w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone zostało ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Jak czytamy w piśmie: Zamawiający (gmina – przyp. red.) błędnie określił formę wynagrodzenia jako ryczałt.

– (…) Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019 r., zatwierdzonymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju: „Stawka jednostkowa lub kwota ryczałtowa może być określona przez beneficjenta w projekcie budżetu i uzgodniona ex ante przez właściwą instytucję będącą stroną umowy na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie projektu, którego wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EURO, z zastrzeżeniem pkt 1 podrozdziału 8.5 Wytycznych.” Mając na uwadze, iż wysokość dofinansowania przekracza ww. kwotę, wynagrodzenie w postępowaniu nie może stanowić formy ryczałtu, jak określił Zamawiający w dokumentach zamówienia. W związku z powyższą niemożliwą do usunięcia wadą, ww. postępowanie zostało unieważnione.”

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Koronawirus

0
Dodaj komentarzx
()
x