4.4 C
Starachowice
wtorek, 2/03/2021
Strona główna Aktualności Trwa nabór do programu "Starachowickie Podwórka"

Trwa nabór do programu „Starachowickie Podwórka”

Gmina Starachowice realizuje kolejną edycję programu Starachowickie Podwórka. Jest to program skierowany do Wspólnot Mieszkaniowych, które z udziałem Gminy mogą zrealizować zadania inwestycyjne, lub remontowe w pobliżu swojego budynku, na terenach, które należą do Gminy. 

– Wspólnoty w ostatnich latach wspólnie z nami budowały miejsca parkingowe, zagospodarowywały tereny w nową zieleń, budowały drogi dojazdowe. Szereg takich prac zostało zrealizowanych we współpracy miasta i wspólnot mieszkaniowych. Liczę na to, że rok 2021 będzie rokiem kolejnych wspólnych projektów Miasta i Wspólnot Mieszkaniowych. Kolejne przestrzenie na terenie naszego miasta zyskają nowe oblicze. Gmina dofinansowuje te przedsięwzięcia pokrywając 70 procent kosztów, pozostałe 30 procent to wkład pokrywany przez wspólnoty z funduszu remontowego. Nowe chodniki, miejsca postojowe, zielone skwery, miejsca rekreacji poprawiają standard życia na poszczególnych osiedlach. Wspólnoty mieszkaniowe swoje projekty mogą zgłaszać do 28 lutego 2021 roku. Później komisja będzie je oceniała.

Celem Programu jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie polepszenia standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców Starachowic poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności otoczenia budynków Wspólnot Mieszkaniowych w wyniku realizacji Projektu.

PRZEDMIOT PROGRAMU

Programem mogą zostać objęte nieruchomości stanowiące własność Gminy Starachowice przylegające do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, do których Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała tytuł prawny w postaci umowy dzierżawy lub użyczenia.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Udział Miasta Starachowice we współfinansowaniu Projektu nie może przekroczyć 70 % wartości Projektu ustalonej wspólnie przez Wnioskodawcę i Gminę Starachowice, w oparciu o przedłożony przez Wnioskodawcę kosztorys.

TRYB WYBORU PROJEKTÓW

Gmina Starachowice corocznie ogłasza konkurs na wybór Projektów, które mają zostać objęte współfinansowaniem przez Gminę Starachowice, z terminem składania wniosków do 28 lutego danego roku.

Wnioski złożone ww. terminie kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach rozpatruje do 15 marca danego roku. W tym celu kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach powołuje Komisję.

Lista projektów wybranych przez Komisję jest ogłaszana przez kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz na tablicy ogłoszeń Referatu Gospodarki Komunalnej Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach w terminie do dnia 30 marca danego roku.

Gmina Starachowice w roku 2020 zrealizowała razem ze wspólnotami mieszkaniowymi, w ramach Programu „Starachowickie Podwórka”, cztery zadania:

1. Wykonanie 8 miejsc postojowych i modernizacja utwardzenia powierzchni gruntu przy ul. Śląskiej 2c:

 • nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (chodnik o dług. 62 mb, miejsca postojowe z drogą dojazdową o dług. 12,5 mb) – 316,5 m2,
 • wartość zrealizowanych robót wynosiła brutto: 59.581,69 zł,
 • roboty realizowane były przez firmę: F.T.U.H. DAREK Dariusz Fijałkowski ze Starachowic.

ulica Śląska 2c / fot UM Starachowice

2. Remont utwardzonej powierzchni gruntu przed budynkiem przy ul. Zakładowej 5:

 • chodnik z betonowej kostki brukowej – 235,1 m2,
 • schody z bloczków betonowych – 22,9 m2,
 • wartość zrealizowanych robót wynosiła brutto: 57.408,77 zł,
 • roboty realizowane były przez firmę: ERMANOS Spółka z o.o. ze Skarżyska Kam. w okresie od 16.07.2020 r. do 23.09.2020 r.

ulica Zakładowa 5a / fot UM Starachowice

ulica Zakładowa 5b / fot. UM Starachowice

3. Wykonanie 6 miejsc postojowych przy ul. Majówka 11:

 • nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na podbudowie drogowej – 82,0 m2,
 • wartość zrealizowanych robót wynosiła brutto: 20.807,91 zł,
 • roboty realizowane były przez firmę: Usługi Budowlane Grzegorz Kubacki z Szydłowa, w okresie: od 18.08.2020 r. do 08.09.2020 r.

ulica Majówka 11 / fot. UM Starachowice

4. Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu wraz wyznaczeniem 6 miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 4:

 • nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na podbudowie drogowej – 220,0 m2,
 • wartość zrealizowanych robót wynosiła brutto: 50.206,14 zł,
 • roboty realizowane były przez firmę: ERMANOS Spółka z o.o. ze Skarżyska-Kam., w okresie: od 16.07.2020 r. do 10.10.2020 r.

ulica Żeromskiego 4 / fot. UM Starachowice

/Informator Miejski/

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Koronawirus

0
Dodaj komentarzx
()
x