3 C
Starachowice
niedziela, 7/03/2021
Strona główna Aktualności Otoczenie Dworca Wschodniego do zmiany

Otoczenie Dworca Wschodniego do zmiany

Gmina planuje w roku 2021 szereg inwestycji. Wielu wykonawców już zostało wybranych, przed Starachowicami wybór kolejnych. 

Tymczasem, w poniedziałek (25 stycznia) w Urzędzie Miejskim otworzone oferty w przetargu na wybór wykonawcy prac związanych z zagospodarowaniem otoczenia Dworca Wschodniego. Inwestycja realizowana będzie w ramach tytułu budżetowego: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”, zadanie: Zintegrowane Centrum Przesiadkowe – Starachowice Wschodnie.

Cztery złożone oferty opiewają na kwoty od 2 606 959,24 zł do 3 650 640,00 zł. Gmina zamierzała na ten cel przeznaczyć 4 183 444,40 zł brutto.

– Wszystkie oferty mieszczą się w środkach przewidzianych na ten cel w
gminnym budżecie – mówi prezydent Starachowic Marek Materek. – Dlatego już dziś śmiało można powiedzieć, że przetarg uda nam się rozstrzygnąć. Przed nami badanie ofert, ocena i wybór wykonawcy prac.

– Zanim ogłosiliśmy przetarg kilka lat poświeciliśmy na niezbędne przygotowania. Teren nie należał do Gminy. Udało się uregulować kwestie własnościowe. Pozyskaliśmy środki unijne w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast na opracowanie dokumentacji technicznej. Pozyskaliśmy także fundusze unijne na wykonanie prac a niedawno pozyskaliśmy środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki temu praktycznie w 100% inwestycja zostanie sfinansowana z pozyskanych środków zewnętrznych – tłumaczy prezydent. – I to cieszy mnie najbardziej prócz tego, że wreszcie za ten obszar nie będziemy musieli się jako mieszkańcy wstydzić – dodaje.

Główny zakres zamówienia obejmuje rozbudowę ulicy Kolejowej – dwukierunkowej ulicy klasy technicznej Z o szerokości 7 m poprzez:

budowę w obszarze dworca jednokierunkowych dróg manewrowych zapewniających rozdzielenie ruchu autobusów, busów oraz taksówek a także dojazd do miejsc parkingowych,

korektę wyspy nieprzejezdnej, skrzyżowania dróg,

budowę zatoki autobusowej ze zjazdami i ciągiem pieszym po północnej stronie ulicy Kolejowej na wysokości budynku dworca,

przebudowę zjazdów,

budowę i przebudowę chodników, budowę drogi rowerowej i parkingów dla rowerów,

budowę podłużnych peronów komunikacji wraz z przystankami autobusowymi przeznaczonych dla autobusów, busów oraz pojazdów taxi,

odtworzenie zjazdów do nieruchomości,

budowę miejsc parkingowych, w tym dla niepełnosprawnych,

przebudowę sieci elektroenergetycznej w celu zapewnienia zasilania peronów oraz oświetlenia terenu dworca wraz z monitoringiem,

budowę kanału technologicznego,

usunięcie kolizji z sieciami sanitarnymi, teletechnicznymi i elektroenergetycznymi,

budowę urządzeń odwadniających dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej,

budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i elementów małej architektury,

budowę ogrodzenia i bramy na tereny PKP,

rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją oraz wycinkę kolidującej zieleni,

zagospodarowanie zieleni niskiej oraz nasadzenia kompensujące wycinkę,

zabezpieczenie pozostałych elementów istniejącej infrastruktury przed możliwą kolizją z projektowaną infrastrukturą.

W ramach opracowania planuje się budowę drogi dwukierunkowej oznaczonej w MPZP jako 1KDZ zapewniającej dojazd do miejsc parkingowych wraz z budową miejsc parkingowych i odtworzeniem dojazdu do obiektów PKP. Na terenie placu dworcowego przewiduje się budowę drogi rowerowej, parkingu dla rowerów oraz chodników, a także odtworzenie zjazdów do nieruchomości.

Inwestycja wymusza przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia terenu dworca, budowę sieci teletechnicznej dla zapewnienia funkcjonowania sieci teleinformatycznej (Wi-Fi) oraz usunięcie kolizji z sieciami sanitarnymi, teletechnicznymi i elektroenergetycznymi.

Nowy układ drogowy wymaga ponadto budowy urządzeń odwadniających dla zapewnienia
odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją oraz zabezpieczenie pozostałych elementów istniejącej infrastruktury przed możliwą kolizją z projektowaną infrastrukturą.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Koronawirus

0
Dodaj komentarzx
()
x