11.1 C
Starachowice
sobota, 10/04/2021
Strona główna Aktualności PSZOK już otwarty

PSZOK już otwarty

Urząd Miejski w Starachowicach informuje, że z dniem 11 lutego br. uruchomiony został w Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Lokalizacja i czas pracy PSZOK pozostają bez zmian.

Na podstawie Uchwały NR IV/5/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczone są usługi obejmujące odbiór i zagospodarowanie każdej ilości odpadów zebranych selektywnie, dostarczonych do PSZOK oraz jego obsługę.

PSZOK przyjmuje następujące frakcje odpadów selektywnie zebranych:

 1. papier (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i opakowaniowe z tektury),
 2. szkło (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła),metale i tworzywa sztuczne (odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
 3. odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe),
 4. bioodpady (odpady pozbawione resztek pochodzenia zwierzęcego, ulegające biodegradacji: odpady kuchenne i spożywcze, opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone),
 5. odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nich, zużyte baterie i akumulatory, zużyte żarówki i świetlówki; odpady te należy gromadzić w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich),
 6. odpady wielkogabarytowe (odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych tj. meble, opony itp.),
 7. odpady elektryczne i elektroniczne (wszelkiego rodzaju zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, bez śladów demontażu),
 8. odpady remontowo-budowlane (odpady pochodzące z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej),
 9. popioły,
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 11. odpady z tekstyliów i odzieży.

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady remontowo-budowlane, odpady wielkogabarytowe oraz odpady BIO zebrane przez zarządców nieruchomości z punktów gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej i dostarczanych przez nich we własnym zakresie.

W PSZOK istnieją ograniczenia ilości przyjmowanych odpadów oraz ograniczenia w sposobie ich odbierania dla następujących frakcji:

 1. Opony – maksymalnie 5 sztuk podczas jednego odbioru, pochodzące z rowerów, motorowerów, motocykli, wózków oraz pojazdów o masie do 3,5 tony, niepochodzące z działalności gospodarczej, przyjmowane są wyłącznie w PSZOK.
 2. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki przyjmowane są wyłącznie w PSZOK.
 3. Odpady z tekstyliów i odzieży przyjmowane są wyłącznie w PSZOK.
 4. Odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nich, zużyte baterie i akumulatory, zużyte żarówki i świetlówki) przyjmowane są wyłącznie w PSZOK.Odpady remontowo-budowlane stanowiące odpady komunalne przyjmowane są wyłącznie w PSZOK.

PSZOK nie przyjmuje:

 • odpadów zmieszanych i zawierających azbest;
 • odpadów biodegradowalnych pochodzących z koszenia trawników, przycinki pielęgnacyjnych drzew i krzewów z terenów zabudowy wielorodzinnej;
 • odpadów z działalności gospodarczej, w tym odpady budowlane i rozbiórkowe, zielone i wielkogabarytowe, wytworzone w związku ze świadczeniem usług remontowo-budowlanych, pielęgnacji terenów zieleni lub sprzątania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, do których zastosowanie mają odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami;
 • w zakresie odbieranych bioodpadów – konarów, czy grubych gałęzi, których długość przekracza 1 metr, a odpady nie mogą zawierać zanieczyszczeń: np. ziemia, kamienie, resztek pochodzenia zwierzęcego i pozostałości po spaleniu.

PSZOK czynny jest (oprócz dni świątecznych) w:

 • poniedziałek, wtorek – 8.00 – 13.00,
 • środa – 12.00 -17.00,
 • czwartek, piątek, sobota – 8.00 – 13.00.

W PSZOK określony jest sposób przyjęcia odpadów, które należy dostarczyć własnym transportem, a następnie zgłosić pracownikowi PSZOK rodzaju dostarczanych odpadów. Po ich sprawdzeniu pod względem rodzaju odpadów i ich ilości następuje zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia, odpadów, rodzaj i ilość odpadów, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby dostarczającej odpady (na podstawie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy), adres nieruchomości, z której pochodzą odpady. Po wykonaniu ww. czynności następuje rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracowników PSZOK.

Należy także pamiętać, że odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK jest zobowiązana do: podania wymaganych danych, rozładunku odpadów we własnym zakresie, przestrzegania zaleceń obsługi punktu, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym stosowania bezwzględnego zakazu palenia i używania innych źródeł ognia oraz zachowania zasad przemieszczania się.

PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w następujących przypadkach:

 • dostarczenia odpadów niepodlegających zbieraniu w PSZOK,
 • jeśli ilość i rodzaj odpadów dostarczonych przez mieszkańców/właścicieli nieruchomości zamieszkałych wskazują, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej,
 • braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
 • dostarczenia odpadów nieposegregowanych,
 • odmowy okazania dowodu tożsamości,
 • odmowy podania przez dostawcę odpadu wymaganych danych,
 • zagrożenia zdrowia lub życia ludzi,
 • gdy jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmiotem obsługującym PSZOK jest REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Antoniego Hedy ps. „Szary”13A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel.: 690 188 188, 41 262 41 00, e-mail: starachowice@remondis.pl, www.remondisostrowiec.pl

/Informator Miejski/

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Koronawirus

0
Dodaj komentarzx
()
x