14.3 C
Starachowice
czwartek, 13/05/2021
Strona główna Aktualności Rusza nabór wniosków o najem mieszkań w budynkach przy ul. Marszałka Józefa...

Rusza nabór wniosków o najem mieszkań w budynkach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Od 01 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. prowadzony będzie nabór o najem lokali mieszkalnych w budynkach nr 93a, 93b i 93c przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Starachowicach. Pierwszeństwo wskazania do zawarcia umowy najmu mieszkania mają najemcy zwalniający lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Budynki przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Starachowicach zostały wybudowane w zasobie stanowiącym własność Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o., przy udziale finansowym Gminy, która jest beneficjentem wsparcia udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.

Jak informuje kierownik referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Malwina Skrzyniarz – Pióro z uwagi na wsparcie budowy ze środków publicznych, zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń to Gmina wskazuje 100% najemców lokali mieszkalnych w tych budynkach. Natomiast umowy najmu zawiera Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o.

Regulamin w zakresie naboru i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej, obowiązującej kaucji oraz zasad zawierania umów najmu dla lokali mieszkalnych w budynkach nr 93a, 93b i 93c przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Starachowicach dostępny jest na stronie internetowej starachowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Informacji o naborze udzielają pracownicy Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, tel. 41 273-82-51 lub 41 273-82-52.

Obligatoryjne warunki jakie należy spełnić by ubiegać się o mieszkanie w budynkach nr 93a, 93b i 93c przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Starachowicach:
–  brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości
– dochód określony minimalnymi i maksymalnymi progami, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym:

źródło: UM Starachowice

Oprócz kryteriów obligatoryjnych pod uwagę brane będą kryteria punktowane:
–  Miasto Starachowice jest centrum życiowym potencjalnych najemców oraz osób przez nich zgłoszonych do wspólnego zamieszkania i rozliczają oni podatek dochodowy od osób fizycznych na terenie miasta Starachowice: 1 punkt;
–  osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym bądź umiarkowanym, lub gdy w orzeczeniu wskazano konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji: 1 punkt;
– osoby będące wychowankami pieczy zastępczej, do ukończenia 30 roku życia: 1 punkt;
–  osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko: 1 punkt;
–  w związku z warunkami mieszkaniowymi osoby pozostające w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej: 1 punkt. Kryterium brane pod uwagę w sytuacji gdy dwa i więcej wniosków uzyska tę samą punktację. Kryterium weryfikowane jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Warunek uznaje się za spełniony o ile twierdząca decyzja podjęta jest przez min. ¾ członków Komisji.

PIERWSZEŃSTWO wskazania do zawarcia umowy najmu mieszkania mają najemcy zwalniający lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Stawka czynszu za lokal mieszkalny w budynkach nr 93a, 93b i 93c przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Starachowicach wynosi 12,60 zł /m2/mc. Stawka czynszu za miejsce postojowe – 29,52 zł/mc.

– Warunkiem zawarcia umowy jest wpłata kaucji. W przypadku najmu instytucjonalnego kaucja wynosi 6-krotność czynszu – mówi kierownik Malwina Skrzyniarz – Pióro – Kaucja za lokal mieszkalny może zostać zwiększona z 6 krotności czynszu do 12 krotności w przypadku braku zgody najemcy na zawarcie umowy w formie najmu instytucjonalnego z notarialnym poddaniem się egzekucji.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, mieszkania przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nie mogą być pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność (art. 7e ustawy).

Umowa najmu takiego mieszkania, jak informuje kierownik, może być zawarta wyłącznie na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat (art. 7b ustawy). W przypadku wygaśnięcia umowy, na wniosek dotychczasowego najemcy, zostaje zawierana kolejna umowa o ile najemca spełnia warunki określone w art. 7a ustawy – tj. nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego i średni miesięczny dochód nie przekracza wysokości określonej w ustawie.

Regulamin -_mieszkania_Piłsudskiego_copy.pdf

/Informator Miejski/

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Koronawirus

0
Dodaj komentarzx
()
x