11.1 C
Starachowice
sobota, 10/04/2021
Strona główna Aktualności Centrum Usług Społecznych uruchomiło Biuro Obsługi Klienta

Centrum Usług Społecznych uruchomiło Biuro Obsługi Klienta

W galerii handlowej Skałka otwarto Biuro Obsługi Klienta Centrum Usług Społecznych. Uroczysty start miał miejsce w czwartek (6 kwietnia br.).

– Spotykamy się by dokonać oficjalnego otwarcia biura obsługi klienta Centrum Usług Społecznych zlokalizowanego w Galerii Skałka. CUS w Starachowicach jest pierwszym w Polsce Centrum działającym od dnia 1 stycznia br. na podstawie ustawy o realizacji usług przez Centra Usług Społecznych. To Starachowice obok 29 innych samorządów w Polsce przecierają szlaki, są jednak najbardziej z nich zaawansowane. Od 1 kwietnia realizowany jest drugi etap projektu, w którym uruchamiane będą stopniowo poszczególne pakiety bezpłatnych usług społecznych – mówił prezydent Starachowic, Marek Materek.

W ubiegłym roku gmina Starachowice pozyskała 3.125.000 zł na realizację projektu CUS – model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach. Projekt realizowany jest od grudnia 2020 r. do 30 kwietnia 2023 r. Do końca marca br. zakończony został pierwszy etap realizacji zadania, w którym z dniem 1 stycznia br., dokonano przekształcenia MOPS w CUS oraz przeprowadzono diagnozę społeczną w zakresie potrzeb lokalnej społeczności.

Projekt jest realizowany pod wodzą dyrektora Piotra Ambroszczyka. Za realizację usług społecznych obok dyrektora Centrum, odpowiadać będzie Zespół w składzie: Aneta Gołębska – Organizator Usług Społecznych , Wioletta Grosicka – kierownik działu Programów i Usług Społecznych odpowiedzialna za realizację usług przez podmioty zewnętrzne oraz koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych: Ewa Świstak, Beata Abramczyk, Justyna Bartos.

– 31 marca złożyliśmy do ministerstwa plan wdrażania Centrum Usług Społecznych, który przekazany został do zatwierdzenia Radzie Programowej odpowiedzialnej za opiniowanie przedmiotowych planów. To duży dokument strategiczny, który określa idee CUS i jego wdrażanie, a potem funkcjonowanie – mówił dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Starachowicach, Piotr Ambroszczyk. – W ramach pierwszego etapu projektu opracowano dokumenty strategiczne: Plan wdrażania CUS, plan Organizowania Społeczności Lokalnej, Diagnozę Społeczną. Trwają konsultacje społeczne do Diagnozy. Na stronie www.starachowice.eu zamieszczony jest raport końcowy z diagnozy oraz skrzynka mailowa do przesyłania informacji zwrotnych od mieszkańców. Zachęcam Państwa do zapoznania się z wynikami diagnozy oraz ze swoimi wnioskami po przeczytaniu raportu.

– Priorytetem Centrum Usług Społecznych w Starachowicach jest zbudowanie lokalnego systemu usług społecznych, świadczącego kompleksowe, dostępne cenowo usługi dla ogółu mieszkańców. Program Usług Społecznych w Starachowicach będzie zatem zawierał nowe usługi społeczne, skierowane do osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców. Zostaną w nim także zawarte usługi, których wolumen zostanie zwiększony w związku ze wzrostem społecznego zapotrzebowania. Istotną cechą Programu będzie kompleksowość pomocy, oznaczająca sprofilowane pakiety usług, świadczone przez specjalistów reprezentujących różne zawody pomocowe, uzupełniane wsparciem społecznym oferowanym przez członków lokalnej społeczności w trybie pomocy sąsiedzkiej, grup samopomocowych czy wolontariatu – dodała Aneta Gołębska.

Planowany katalog usług do wdrożenia w ramach pilotażu w okresie od kwietnia do listopada br., to: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (w tym opieka wytchnieniowa); mobilny konserwator – Złota Rączka; taksówka dla seniora; mobilny fizjoterapeuta, mieszkania chronione dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych; mieszkania chronione dla osób doświadczających kryzysu w rodzinie i opuszczających pieczę zastępczą; opieka nad dziećmi do lat 3, broker pracy; grupy wsparcia dla rodzin w kryzysie; pakiet programów zdrowotnych; usługi kulturalne; usługi sportowo-rekreacyjne; animacje społeczności lokalnej.

Biuro Obsługi Klienta CUS jest zlokalizowane na parterze galerii Skałka przy al. Armii Krajowej, co ułatwi dostęp do niego osobom niepełnosprawnym. Biuro jest wyposażone w odpowiednie informatory dla klientów. Zadaniem Koordynatora jest opracowanie indywidualnego planu usług społecznych po rozpoznaniu potrzeb osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług społecznych określonych w katalogu usług. Na wniosek klienta, w trakcie przeprowadzania rozmowy, mającej na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb klienta, koordynator będzie przedstawiać wachlarz dostępnych usług, zarówno płatnych, jak i bezpłatnych.

Biuro Obsługi Centrum Usług Społecznych czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00, można się również kontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 533-84-84-89 lub mailowo pod adresem: programy@cus.starachowice.eu

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Koronawirus

0
Dodaj komentarzx
()
x