14.3 C
Starachowice
czwartek, 13/05/2021
Strona główna Aktualności Stowarzyszenie odpowiada prezydentowi i prezesowi ZEC

Stowarzyszenie odpowiada prezydentowi i prezesowi ZEC

Działacze Stowarzyszenia „Inicjatywa Dla Starachowic” podczas czwartkowej (8 kwietnia br.) konferencji prasowej przedstawili kolejne informacje na temat planowanej przez Zakład Energetyki Cieplnej budowy Instalacji Odzysku Energii przy ul. Ostrowieckiej w Starachowicach. Podczas spotkania poruszyli temat finansowania budowy tej inwestycji.

Do zarzutów Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Starachowic”, w czwartek (8 kwietnia) odniósł się prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej, Marcin Pocheć.

[czytaj więcej] https://starachowicka.pl/2021/04/08/majatek-miasta-zastawem-pozyczki-na-budowe-spalarni-odpadow/

Natomiast w piątek (9 kwietnia), komentarz zamieścił prezydent Starachowic Marek Materek.

[czytaj więcej] https://starachowicka.pl/2021/04/09/prezydent-marek-materek-po-konferencji-sids-mieszkancy-starachowic-sa-bezpieczni/

W piątkowe popołudnie, do starachowickich mediów trafiło oświadczenie Stowarzyszenia Inicjatywa dla Starachowic będące odpowiedzią na komentarze Marka Materka i Marcina Pochecia. Publikujemy jego treść.

„Ustosunkowując się do treści oświadczeń Prezesa Zarządu ZEC Sp. z o.o. Marcina Pochecia oraz Prezydenta Marka Materka, dotyczących przekazanych przez nas opinii publicznej informacji o planowanych zabezpieczeniach spłaty pożyczki z kieleckiego WFOS na potrzeby finansowania budowy spalarni odpadów w Starachowicach, wskazujemy, że zgodnie z treścią umowy pożyczki nr 3886/19 z dnia 18 listopada 2019 r. (oraz aneksu do umowy z dnia 12 lutego 2021 r.), zawartej pomiędzy ZEC-em a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Kielcach, ustanowione zostały następujące zabezpieczenia:

㤠14

Strony ustalają następujące zabezpieczenie spłaty pożyczki i odsetek:

 1. Weksel „in blanco” z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową na kwotę 103.619.324,00 zł (słownie: sto trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote zero groszy);
 2. Oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji z umowy pożyczki w myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu notarialnego do kwoty 103.619.324,00 zł (słownie: sto trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote zero groszy) z terminem wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2046 r.;
 3. Hipoteka umowna łączna zabezpieczająca wierzytelność z tytułu przedmiotowej umowy pożyczki obejmującej kapitał, odsetki kapitałowe, odsetki za niedotrzymanie terminów wynikających z umowy pożyczki, odsetki za opóźnienie w spłacie rat pożyczki, koszty postępowania i windykacji do kwoty 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych zero groszy) na nieruchomościach zabudowanych, objętych Księgami Wieczystymi: nr: KI1H/00030699/8, KI1H/00022523/5 i KI1H/00029937/9;
 4. Hipoteka umowa zabezpieczająca wierzytelności z tytułu przedmiotowej umowy pożyczki obejmujące kapitał, odsetki kapitałowe, odsetki za niedotrzymanie terminów wynikających
  z umowy pożyczki, odsetki za opóźnienie w spłacie rat pożyczki, koszty postępowania
  i windykacji do kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych zero groszy) na nieruchomości zabudowanej, objętej Księgą Wieczystą nr KI1H/00054130/6);
 5. Umowy przelewu wierzytelności z umów na dostarczanie ciepła z:
 1. Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową „Wanacja” w Starachowicach do kwoty: 1.500.000,00 zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych zero złotych);
 2. Szpitala w Starachowicach do kwoty 1.200.000,00 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych zero groszy);
 1. Zastaw rejestrowy na turbinie ORC do kwoty 12.500.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych zero groszy) ustanowiony nie później niż do 6 miesięcy od daty zakończenia zadania, określonej w § 3 ust. 1 umowy;
 2. Poręczenie w postaci hipoteki umownej zabezpieczającej wierzytelności z tytułu przedmiotowej umowy pożyczki obejmującej kapitał, odsetki za opóźnienie w spłacie rat pożyczki, koszty postępowania i windykacji do kwoty 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych zero groszy) na nieruchomości zabudowanej, objętej Księgą Wieczystą nr: KI1H/00029470/7.”

Nieruchomości, ujęte w punkcie 3 to ciepłownia przy ul. Ostrowieckiej, ciepłownia przy ul. Kościelnej oraz siedziba ZEC-u przy ul. Na Szlakowisku. Punkt 4 dotyczy nieruchomości, w której znajduje się Przychodnia przy ul. Radomskiej. ZEC zobowiązał się jednocześnie do ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności z umów dostarczania ciepła (pkt 5) oraz ustanowienia zastawu rejestrowego na turbinie ORC (pkt 6), która zostanie zamontowana w czasie realizacji inwestycji (a zatem będzie można ją zabezpieczyć dopiero, gdy będzie już elementem spalarni). Pkt 7 wskazuje na nieruchomości, obejmujące budynki Szkoły Podstawowej nr 11, Gimnazjum nr 3 oraz znajdujące się przy nich boiska wielofunkcyjne.

Odnosząc się do słów Prezydenta Materka nadmieniamy, że istotnym jest zobowiązanie spółki ZEC przy aprobacie Prezydenta Miasta, że takie zabezpieczenia spłaty pożyczki ustanowi. Nie jest istotne czy zostały one ustanowione na ten moment. Zwracamy na tę kwestię uwagę także dlatego, że dopóki hipoteki nie zostaną wpisane do ksiąg wieczystych – istnieje możliwość wycofania się przez ZEC i Prezydenta Materka z tego pomysłu. Argumentacji Prezydenta o tym, że zabezpieczeniem pożyczki będzie przede wszystkim nowy majątek wytworzony w ramach inwestycji a nie było możliwości wpisania tej pozycji na etapie uzyskiwania pożyczki przeczy sama treść umowy, w której jako zabezpieczenie została ujęta turbina ORC, która dopiero zostanie zamontowana (w trakcie budowy) oraz nieruchomość przy ul. Ostrowieckiej (a zatem i budynki trwale związane z gruntem, które powstaną w trakcie budowy spalarni). Jak się jednak okazuje – takie zabezpieczenie nie było wystarczające dla Pożyczkodawcy.

Nazywanie powyższych informacji, przekazanych do publicznej wiadomości przez nasze stowarzyszenie, jako nierzetelne przez Prezesa ZEC Sp. z o.o. wprowadza opinię publiczną w błąd i uderza bezpośrednio w kompetencje Pana Prezesa, gdyż informacje te opierają się wprost na treści umowy sygnowanej podpisem Pana Marcina Pochecia, co poddaje w wątpliwość to czy Pan Prezes czytał umowę i aneksy, które podpisywał – a jak przypominamy – umowa opiewa na kwotę niespełna 75.000.000,00 zł.

Powyżej wskazana treść umowy rozwiewa wszelkie wątpliwości co do zgodnego zamiaru stron jak również tego, że to Pan Marcin Pocheć powinien skoncentrować się na czytaniu tekstu umów, które zawiera, ze zrozumieniem.

Na koniec chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, że sprawa budowy spalarni nie jest sprawą polityczną, gdyż dotyczy m.in. ciągłości dostaw ciepła dla mieszkańców, zapewnienia funkcjonowania komunikacji miejskiej, zaciągania wieloletnich zobowiązań (które będą spłacane jeszcze wówczas gdy Pan Prezes będzie już od paru lat w wieku emerytalnym), ekologii oraz wpływu tej inwestycji na życie mieszkańców Starachowic, co jak musi przyznać Pan Prezes nie ma żadnego związku z polityką.

Z poważaniem Zarząd SIDS”

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Koronawirus

0
Dodaj komentarzx
()
x