Kontakt z redakcją: 41 274-55-12

Kontakt

Redaktor naczelny:
GRZEGORZ ŻYŁA

Adres redakcji:
Starachowice, ul. Konstytucji 3-go Maja 23 tel./fax 41 274-55-12, 41 274-32-87, 727-002-222

e-mail:
biuro@starachowicka.pl

Uwaga:
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo skracania korespondencji.

Skład i łamanie:
Druk : „ODDI Poland” Sp. z o. o. Białobrzegi, ul. Kościelna 91