Kontakt z redakcją: 41 274-55-12

Reklama

Koszt 1 mod.:

– STRONY REDAKCYNE – 60 zł + VAT
STRONA OSTATNIA
– full kolor 150 zł + VAT

STRONA PIERWSZA
– full kolor – 300 zł + VAT
– reklama nad i obok winiety – 400 zł + VAT

STRONA OGŁOSZENIOWA – 50 zł + VAT

MODUŁ W OGŁOSZENIACH DROBNYCH – 50 zł + VAT
Korzystne cykle – 4 płatne + 1 gratis !!!
Rabaty ! Przy umowie 3 – miesięcznej -20%, 6 miesięcy -25%, rok -50%
Artykuły sponsorowane – koszt 1 str. maszynopisu ( 60 znaków w linijce) równa się cenie 6 modułów na wybranej stronie

PRZY WIĘKSZYCH ZAMÓWIENIACH NEGOCJUJEMY CENY

GAZETA STARACHOWICKA
27 – 200 Starachowice
ul. Konstytucji 3 Maja 23
tel. 041 274-32-87, fax 041 274-55-12
www.starachowicka.pl e-mail: biuro@starachowicka.pl